Marketing Automation ตัวช่วยด้านการตลาดที่ต้องเลือก

 
ภาพจาก goo.gl/sVTD5a

ในยุคที่การตลาดและเทคโนโลยีถูกประสานเข้ากันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้การทำการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) อาจเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับกลยุทธ์ในทำการตลาดสมัยใหม่ เพราะมิได้ช่วยอำนวยความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดด้วย
 
ทำไมถึงต้องทำ Marketing Automation
 
 
ภาพจาก goo.gl/jb7VzK

เรามักจะเห็นกลยุทธ์การทำการตลาดอัตโนมัติแบบนี้ในกลุ่ม e-Commerce ซึ่งเนื้อหาที่แสดงขึ้นมานั้นคือสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่ จากการค้นหาสินค้าหรือให้ความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสมัครสมาชิกเว็บไซต์และป้อนสิ่งสนใจเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการรับข้อมูลจากเว็บไซต์นั้น ๆ ทำให้เราได้รับอีเมลเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่นั่นเอง
 
ดังนั้นการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ จะใช้กลไกในการช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบเดิม โดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมของลูกค้าจากความสนใจ การซื้อสินค้า และการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 
 
Marketing Automation ทำงานอย่างไร 
 
ภาพจาก goo.gl/bxjgM2

การทำการตลาดอัตโนมัติ ทำได้โดยการป้อนข้อมูลลงระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะใช้อัลกอลิทึ่ม (Algorithm) ในการเรียนรู้พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละคนแทน ซึ่งอีเมลจะถูกส่งหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่ออยู่ โดยคาดหวังว่าเนื้อหาภายในนั้นจะดึงดูดใจเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้
 
อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดนั้นจะต้องทำความเข้าใจลูกค้าของเราก่อนว่าต้องการอะไร ซึ่งการตลาดอัตโนมัติ หรือ Marketing Automation นั้น จะช่วยเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้มาเป็นฐานข้อมูลและเข้าใจลูกค้าของเราได้ดีมากขึ้น  
 
แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีแผนการหรือเครื่องมือดี ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้าด้วย เช่น ActiveCampaign ซอฟต์แวร์ที่มีระบบ CRM ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการตั้งค่าอัตโนมัติและส่งเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายในการทำ Marketing Automation ด้วย
 

โดย : admin admin
วันที่ : 16/02/2020